1 2 3 4
Welkom op de website van Trainico.
Trainico verzorgd trainingen op het gebied van Projectmanagement, Contractbeheer en Risicomanagement
De UAV 2012 is nu definitief vastgesteld. Wil je meer informatie? kijk dan onder de kop informaie of meldt je aan voor de opfristraining UAV2012
Kijk voor het laatste nieuws op de nieuwsblog van trainico www.nieuwsblog.trainico.nl
Een projectteam is dynamisch en wordt continue blootgesteld aan uitdagingen om op tijd en binnen de kosten het gewenste projectresultaat te behalen. Een soepel functionerend team waarbij de medewerkers op elkaars kennis en kwaliteiten kunnen vertrouwen, is dan van belang.

Stel uzelf eens de volgende vragen:
  • Is de taak- en rollenverdeling in mijn team duidelijk?
  • Heeft elk teamlid voldoende kennis van zijn specialisme?
  • Heeft iedereen een zelfde beeld van de risico's binnen het project?
  • Wat heb ik met de evaluatie van mijn vorige project gedaan?

Dit zijn een paar aandachtspunten die het projectresultaat beinvloeden. Heeft u altijd geluk gehad dat uw project goed is verlopen of ...

Trainico is gespecialiseerd in ervaringsgerichte kennisoverdracht op het gebied van Projectmanagement , Contractbeheer en Risicomanagement binnen de Civiele Techniek. Die kennisoverdracht kan plaatsvinden via training of begeleiding van zowel individuele medewerkers als groepen.

Daarnaast verzorgt Trainico ook de persoonlijke coaching van medewerkers. Deze coaching vindt plaats op basis van het transformationele model. Transformationeel wil zeggen "mensen helpen zichzelf te helpen via de spiegeling van de coach". Verandering komt van buitenaf en we verzetten ons er tegen. Transformatie komt van binnenuit en wordt verwelkomd.

De referenties van Trainico zijn hier te bekijken.

Wilt u meer informatie over wat Trainico voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op via info@trainico.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Nico Coevoets
Oprichter en eigenaar van Trainico
mei 2010